Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Inleiding

Het doel van de programma-evaluatie is om in hoofdlijnen terug te kijken op het uitgevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Per thema en programma geven we antwoord op:

  • Wat wilden we bereiken?
  • In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?
  • Wat deden we om de doelstellingen te bereiken? Dit toont de meest relevante activiteiten die we als gemeente in 2020 uitvoerden.
  • Dit jaar hebben we wegens de COVID-19 pandemie de vraag 'Wat hebben we specifiek vanwege COVID-19 gedaan?' toegevoegd.
  • Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren? Hiermee reflecteren we op mogelijke verbeteringen in het beleid en/of keuzes.

Met het beantwoorden van deze vragen zijn de programmateksten voor het jaarverslag van 2020 ook voor een groot deel gereed.

De programma-evaluatie bestaat uit de indeling van programma’s uit de programmabegroting 2021-2024. Dat geldt ook voor de bijbehorende doelstellingen en indicatoren.

Hoofdlijnen

Deze evaluatie geeft de hoofdlijnen weer per programma. We formuleren zo kort & krachtig mogelijk. Het doel is niet om volledig te zijn. Het accent ligt bij de uitgevoerde activiteiten. De bereikte resultaten (de effecten) zijn soms moeilijk vast te stellen. Dat geldt ook voor de relatie tussen oorzaak-gevolg. We zoeken naar een passend evenwicht om te monitoren wat de (meerjarige) effecten zijn van beleidskeuzes.  

Deze pagina is gebouwd op 03/23/2021 13:35:12 met de export van 03/23/2021 13:24:42