Programma's

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

1. Inleiding

Wij leven in een wereld met enorme verschuivingen. Klimaatveranderingen met drie jaar op rij extreme droogte en dan weer hoosbuien met  enorme regenval in zeer korte tijd. Volksverhuizingen van wereldburgers die op zoek zijn naar een beter bestaan. De landbouw die zich nog nooit zo ernstig heeft gerealiseerd dat op een traditionele manier doorgaan een doodlopende weg is. Grondstoffen transitie, waarbij het fossiele tijdperk afloopt en duurzame energie in opkomst is. Met alle maatschappelijke opgaven die daarbij horen, zoals de regionale energie opgave die niet zonder windmolens en zonneparken te realiseren is. Begin dit jaar werden we geconfronteerd met COVID-19, het virus dat veel doden veroorzaakt, onze gezondheidszorg deed wankelen en maatschappelijk en economisch grote gevolgen heeft.

Dat heeft invloed op onze samenleving: het maakt onzeker, vanzelfsprekendheden vallen weg en een nieuw houvast is niet altijd voorhanden. Er bestaat in onze samenleving een grote verscheidenheid aan wensen en behoeften. Inwoners en collectieven die het niet redden op eigen kracht en inwoners en gemeenschappen die heel goed hun eigen boontjes doppen. De Omgevingswet komt er aan en deze geeft meer ruimte en verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers.

Al deze maatschappelijke ontwikkelingen vragen  een professionele organisatie die de basis op orde heeft, strategisch schakelt op de grote opgaven, gesprekspartner is voor organisaties in de keten en collega overheden. Die niet langer – zoals nu - op zijn tenen loopt, vanwege kwalitatieve en kwantitatieve onderbemensing, maar voorzien van noodzakelijke personele verbreding en verdieping de schouders onder de opgaven van nu en morgen zet. Met volop aandacht voor robuuste en toekomstgericht IT, die de digitale transitie faciliteert,  zorgt voor informatieveiligheid en standaardisatie  om onze dienstverlening en bedrijfsvoering  te optimaliseren. Passend digitaal en aandacht voor vakmanschap.

De in de Prioriteitennota gemarkeerde middelen zijn dan ook hard nodig om het werk van iedere dag gedaan te krijgen en de opgaven van de toekomst aan te kunnen. Deze middelen zijn met de begroting in november 2020 definitief geworden, waardoor we echte stappen kunnen maken. Zowel in de directe uitvoering als in de verbreding en verdieping van ons functiehuis. Maar we zullen scherp moeten blijven in het prioriteren, daar er voortdurend meer ambities liggen dan middelen (geld en mensen) om ze te realiseren.

COVID-19 heeft veel van ons gevraagd. En we zijn trots op onze organisatie die zich snel aangepast heeft, onmiddellijk gewerkt heeft aan ondersteuningspakketten en het contact met de samenleving stevig heeft voortgezet. We hebben de dienstverlening op alle terreinen verzorgd, al dan niet in aangepaste vorm. Het was improviseren, nieuwe technieken ons eigen maken en kunnen terugvallen op het fundament dat we in het verleden hadden gebouwd.

Daarnaast leidt COVID-19 tot een aanvulling op ons kantoor concept: thuiswerken beter mogelijk maken Thuiswerken en op afstand samenwerken binnen en buiten de gemeentelijke organisatie zijn gewoon geworden. En dat blijft zo, is onze stellige verwachting. Onze kantoorinrichting, IT voorzieningen en digitale hulpmiddelen veranderen. Inmiddels is er een project gestart waarin dit allemaal samenkomt. We kunnen nu nog geen inschatting maken van eventuele extra kosten of inverdieneffecten, maar de omschakelingsfase zal in iedere geval een investering van ons vragen.

Deze pagina is gebouwd op 03/23/2021 13:35:12 met de export van 03/23/2021 13:24:42