Programma's

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

1. Inleiding

We willen het evenwicht tussen mens, natuur en economie (People, planet, profit) veilig stellen, zodat wij nu, en straks ook onze kinderen en kleinkinderen, goed kunnen leven. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen maar kan met een integrale en duurzame aanpak. Duurzaamheid is een structureel onderwerp in alle beleidssectoren.
Veranderingen in het klimaat en (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen dwingen ons om snel grotere stappen te zetten. Daarbij kijken we steeds realistisch naar beschikbare technische mogelijkheden, draagvlak en draagkracht binnen de samenleving. In dit programma ligt de focus op de pijler planet.
Voor een duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte zetten we in op leefbaarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid, veiligheid, en efficiency. Maatschappelijke opgaven voor de openbare ruimte komen samen in een integrale aanpak van inrichting, beheer en onderhoud.
We zetten in op besparing, reductie en circulariteit van energie en grondstoffen.
COVID-19 maatregelen hebben uiteenlopende effecten op klimaatdoelstelling. Wat dat onder de streep betekent is niet te zeggen. Datzelfde geldt voor de gevolgen van de onzekere economische situatie op investeringsbeslissingen van particulieren en bedrijven gericht op verduurzaming.
Al enige tijd staat er druk op de manier waarop we doelstellingen willen bereiken. Participatie- en samenwerkingstrajecten vragen door COVID-19 maatregelen om aanpassingen of uitstel. Dat roept ook politieke en maatschappelijk reacties op.  

Deze pagina is gebouwd op 03/23/2021 13:35:12 met de export van 03/23/2021 13:24:42