Programma's

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

1. Inleiding

Het is goed wonen in Oss. Oss heeft veel te bieden als het gaat over de fysieke omgeving. In het buitengebied loop je van de Maas via de polder naar de bossen op de zuidelijke dekzandrug. Wonen kun je in de historische kerkdorpen aan de Maas, in de landelijke kernen, de groene suburbane woonwijken en het stedelijk centrum. Oss vormt zo haar eigen streek.

Wij willen deze waarde van onze leefomgeving versterken, benutten en meer gaan uitdragen. In ons buitengebied vinden veel grote ontwikkelingen plaats. Rondom de agrarische sector, energie en waterveiligheid. Het is onze rol als gemeente om die ontwikkelingen een goede plek te geven.

De woningmarkt verandert qua behoefte. De vraag groeit en leidt tot krapte op de woningmarkt. We streven naar een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. We hebben extra aandacht voor wonen en zorg, betaalbaarheid en verduurzaming. Ondanks COVID-19 lopen de woningbouwplannen op dit moment volop door. Getracht wordt ‘een dip’ te voorkomen door zoveel mogelijk door te laten gaan. De communicatie / participatie verloopt weliswaar lastiger, maar is niet onoverkomelijk. Eerste signalen van achteruitgang komen wel binnen via architecten, er zijn daarbij vooral zorgen op de wat langere termijn brengt.

Deze pagina is gebouwd op 03/23/2021 13:35:12 met de export van 03/23/2021 13:24:42