Programma's

Programma 9. Veilige omgeving

Programma 9. Veilige omgeving

1. Inleiding

Vanuit dit programma werken we aan zo veilig mogelijke wijken en kernen in Oss. Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden en hebben daarbij vaak een proces- of beleidsmatige rol. Daarnaast kennen we een zelfstandige rol, daar waar het gaat om het inzetten van bestuurlijke maatregelen om de openbare orde te handhaven of te herstellen. Vanuit dit programma werken we integraal samen met alle andere domeinen in de gemeentelijk organisatie om op deze manier één overheid uit te stralen. Dit doen we binnen dit programma samen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en de afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte.  

Binnen veiligheid hanteren we vijf veiligheidsvelden: veilige leef- en woonomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Binnen de velden stellen we prioriteiten. Alle velden pakken we integraal samen met onze partners aan. De verbinding tussen zorg en veiligheid loopt als een rode draad door de onderdelen heen. Ook als er openbare orde of veiligheidsincidenten zijn dan lossen we die zo goed als mogelijk op. COVID-19 had en heeft een zeer grote impact op de taken en capaciteit van de bovengenoemde teams. Zo zetten we in op toezicht en handhaving op straat, zijn we zeer betrokken bij de veiligheidsregio, pakken we onze rol met betrekking tot evenementen en adviseren we bestuur over juridische handhaving of openbare orde verstoringen.

Deze pagina is gebouwd op 03/23/2021 13:35:12 met de export van 03/23/2021 13:24:42